Treemballasje for eksport

Norigo har tillatelse til ISPM 15-merking av treemballasje for eksport.Mattilsynet har godkjent Norigo for tørking og merking av treemballasje i henhold til retningslinjene i internasjonale plantesanitær standard for pakkemateriale, ISPM 15.Vedtaket er fattet i henhold til Lov om matproduksjon og mattrygghet mv av 19.12.2003 nr 124 (Matloven).Følgende merke brukes og det skal plasseres på to motstående sider:Scanned DocumentGodkjenningsbevis for treemballasje fra Mattilsynet 

© 2013 Norservice AS. Utviklet av Orega.